Tjejer som du flickor

Jag är snart tillbaka Norge!

2013.12.07 12:26 ill_be_back_norway Jag är snart tillbaka Norge!

Jag är snart tillbaka I norge igen och kommer ta alla era jenter igen! Ni är så pysete så det kräver svenska män för att era jentor ska ligga!
Det finns inga flickor i världen som är lika enkelt som norska tjejer!
Jeg skal være tilbake i Norge igjen og vil ta alle jenter igjen! Du er så pysete så det krever svenske menn for din jentor bør ligge!
Det er ingen jenter i verden som er så lett som norske jenter!
submitted by ill_be_back_norway to NORDVEI [link] [comments]